fbpx
ประวัติการศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2545 หลังจากเสร็จสิ้นการใช้ทุนแล้วก็ได้เข้าสู่วงการคลินิกความงามโดยได้เป็นแพทย์ประจำคลินิกต่างๆ ก่อนจะผันตัวมาเป็นเทรนเน่อร์สอนหัตถการด้านความงาม เช่น Botox, Filler, ร้อยไหม และศัลยกรรมเล็กบนใบหน้า เช่น จมูก ตา เป็นต้น ให้กับแพทย์ในคลินิก และ รพ. ต่างๆนอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็น Restylane Honorable Trainer, Galderma Asia-Pacific ร่วมกับทีมแพทย์ชั้นนำในการพัฒนาการฉีด Filler ให้กับแพทย์ในประเทศไทยอีกด้วย

ประวัติการฝึกอบรม

Facial Aesthetic Training with Dr. Mauricio de Maio (Plastic surgeon ,Brazil)

Certificate Training with Dr. Arthur Swift (Plastic surgeon ,Canada)

Certificate Restylane Training with Dr. Fredrik Berne (Stockholm)

Allergan Academic Training Program 2015