• พฤศจิกายน 15, 2019

นพ. ณัฐวุฒิ กลั่นเรืองแสง

ประวัติการศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2545 หลังจากเสร็จสิ้นการใช้ทุนแล้วก็ได้เข้าสู่วงการคลินิกความงามโดยได้เป็นแพทย์ประจำคลินิกต่างๆ ก่อนจะผันตัวมาเป็นเทรนเน่อร์สอนหัตถการด้านความงาม เช่น Botox, Filler, ร้อยไหม และศัลยกรรมเล็กบนใบหน้า เช่น จมูก ตา เป็นต้น ให้กับแพทย์ในคลินิก และ รพ. ต่างๆนอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็น Restylane Honorable Trainer, Galderma Asia-Pacific ร่วมกับทีมแพทย์ชั้นนำในการพัฒนาการฉีด Filler ให้กับแพทย์ในประเทศไทยอีกด้วย

ประวัติการฝึกอบรม

– Facial Aesthetic Training with Dr. Mauricio de Maio (Plastic surgeon ,Brazil)
– Certificate Training with Dr. Arthur Swift (Plastic surgeon ,Canada)
– Certificate Restylane Training with Dr. Fredrik Berne (Stockholm)
– Allergan Academic Training Program 2015

admin

Read Previous

น้องบอย ทำจมูก

Read Next

นพ. ภานุพงศ์ บุนกาลกุล