• พฤศจิกายน 15, 2019

นพ. ภานุพงศ์ บุนกาลกุล

ประวัติการศึกษา

จบจากแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้มุ่งเข้าศึกษาเพิ่มเติมทางด้านเวชศาตร์ความงาม ทำงานที่คลินิค ได้ร่วมอบรม ฝึกฝนทักษะมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความเชี่ยวชาญให้หัตถการต่างๆ ทั้งการใช้ botulinum toxin , Filler, Thread lift รวมถึงการทำผ่าตัด Rhinoplasty , Blepharoplasty เพื่อช่วยทำให้รูปลักษณ์ของคนเราดูดีขึ้น

ประวัติการฝึกอบรม

– Attendant International Congress of Aesthetic Dermatology 2014 , 2015
– Annual Meeting of the Dermatological Society of Thailand (DST)
– Meeting of International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG)

admin

Read Previous

นพ. ณัฐวุฒิ กลั่นเรืองแสง

Read Next

แกลอรี่