เมนู

ศัลยกรรมจมูกให้ดูสวยกับเทคนิค ตัดยกปีกจมูก ตัดปีกจมูก

จริง ๆ แล้ววิธีการผ่าตัดยกปีกจมูก กับการผ่าตัดปีกจมูก เป็นเรื่องเทคนิคของคุณหมอที่เลือกการปรับรูปหน้าให้เรานะคะ โดยคุณหมอจะดูรูปหน้าและรูปทรงจมูกของเราก่อน ว่าจมูกบานมากน้อยแค่ไหน จำเป็นต้องยกเชิดขึ้นให้เหมะกับองศาของใบหน้าหรือเปล่า ซึ่งเทคนิคการผ่าตัดเหล่านี้คนไข้ต้องเลือกทำกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ

ตัดยกปีกจมูก กับ ตัดปีกจมูก

การศัลยกรรมลดขนาดปีกจมูก ด้วยการ ตัดปีกจมูก และ การตัดยกปีกจมูก นั้น เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างรอบคอบ เพราะการศัลยกรรมในส่วนของปีกจมูกนั้น ถ้าตัดแล้วตัดเลย จะไม่สามารถแก้ไขให้กลับไปเป็นแบบเดิมได้ค่ะ ดังนั้น เรามาดูกันค่ะว่าทั้ง 2 แบบ มีวิธีการศัลยกรรมต่างกันอย่างไร

การตัดปีกจมูก

ใช้ในการตัดเก็บด้านความกว้างฐานรูจมูก หรือ ฐานปีก และ ความบานของปีกจมูก การผ่าตัดนี้จะทำให้รูจมูกดูแคบลงและทำให้จมูกดูเรียวขึ้น และจะเก็บความหนาปีกส่วนล่างได้ดี แต่จะเก็บความห้อยของปีกได้เพียงเล็กน้อย ข้อดีคือ แผลเป็นจะซ่อนตามร่องปีก ร่องใต้จมูกและในรูจมูก จึงไม่ค่อยสามารถสังเกตเห็นได้ แต่ข้อเสียคือ ถ้าจมูกมีความหนาส่วนกลางปีกและส่วนบนปีกมาก หรือ ปีกจมูกห้อยมาก อาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่ต้องการมากนัก

การตัดยกปีกจมูก

เน้นใช้ในการแก้ความห้อยของปีกจมูก หรือ ความหนาของเนื้อจมูกเหนือร่องปีก หรือ ความหนาของเนื้อปีกข้อดีคือ แก้ความห้อย หรือ หนาของปีกจมูกได้ค่อนข้างมาก และ ทำให้จมูกแลดูยาวขึ้น ข้อเสียคือแผลผ่าตัดจำเป็นต้องกรีดขึ้นไปตามร่องของปีกจมูก ซึ่งจะเกิดแผลเป็นที่เห็นชัด

ต้องมีการประเมินลักษณะปีกจมูกให้ถูกต้อง เพราะในบางครั้ง ด้วยลักษณะรูปทรงของปลายจมูกสั้นจึงอาจดูหลอกตาว่าปีกจมูกเราดูห้อย ก็เป็นได้ ซึ่งปีกจมูกถ้าเสียหายขึ้นมาจะแก้ไขได้ค่อนข้างยากมาก

ทาง Goodwill Clinic เรามีทีมแพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดปีกจมูก รวมไปถึงเคสที่เข้ามารับการผ่าตัดแก้ไขด้วย และแพทย์ที่มีความชำนาญของเราจะทำการประเมิน ลักษณะปีกจมูก ลักษณะเนื้อส่วนที่เกินออก และจะประเมินสัดส่วนให้พอเหมาะและรับกับอวัยวะในส่วนอื่นๆของใบหน้า เพื่อให้ได้สัดส่วนความงามด้วย ยิ่งถ้าหากว่าคนไข้มีแผนจะทำศัลยกรรมส่วนอื่นๆด้วยในอนาคต ยิ่งต้องประเมินเพื่อจะได้คำนวณสัดส่วนของจุดต่างๆให้สอดคล้องรับกับสัดส่วนทั้งหมด ดังนั้น ต้องเข้าร่วมปรึกษากับแพทย์ และวางแผนทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดค่ะ

จริง ๆ แล้ววิธีการผ่าตัดยกปีกจมูก กับการผ่าตัดปีกจมูก เป็นเรื่องเทคนิคของคุณหมอที่เลือกการปรับรูปหน้าให้เรานะคะ โดยคุณหมอจะดูรูปหน้าและรูปทรงจมูกของเราก่อน ว่าจมูกบานมากน้อยแค่ไหน จำเป็นต้องยกเชิดขึ้นให้เหมะกับองศาของใบหน้าหรือเปล่า ซึ่งเทคนิคการผ่าตัดเหล่านี้คนไข้ต้องเลือกทำกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ

ตัดยกปีกจมูก กับ ตัดปีกจมูก

การศัลยกรรมลดขนาดปีกจมูก ด้วยการ ตัดปีกจมูก และ การตัดยกปีกจมูก นั้น เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างรอบคอบ เพราะการศัลยกรรมในส่วนของปีกจมูกนั้น ถ้าตัดแล้วตัดเลย จะไม่สามารถแก้ไขให้กลับไปเป็นแบบเดิมได้ค่ะ ดังนั้น เรามาดูกันค่ะว่าทั้ง 2 แบบ มีวิธีการศัลยกรรมต่างกันอย่างไร

การตัดปีกจมูก

ใช้ในการตัดเก็บด้านความกว้างฐานรูจมูก หรือ ฐานปีก และ ความบานของปีกจมูก การผ่าตัดนี้จะทำให้รูจมูกดูแคบลงและทำให้จมูกดูเรียวขึ้น และจะเก็บความหนาปีกส่วนล่างได้ดี แต่จะเก็บความห้อยของปีกได้เพียงเล็กน้อย ข้อดีคือ แผลเป็นจะซ่อนตามร่องปีก ร่องใต้จมูกและในรูจมูก จึงไม่ค่อยสามารถสังเกตเห็นได้ แต่ข้อเสียคือ ถ้าจมูกมีความหนาส่วนกลางปีกและส่วนบนปีกมาก หรือ ปีกจมูกห้อยมาก อาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่ต้องการมากนัก

การตัดยกปีกจมูก

เน้นใช้ในการแก้ความห้อยของปีกจมูก หรือ ความหนาของเนื้อจมูกเหนือร่องปีก หรือ ความหนาของเนื้อปีกข้อดีคือ แก้ความห้อย หรือ หนาของปีกจมูกได้ค่อนข้างมาก และ ทำให้จมูกแลดูยาวขึ้น ข้อเสียคือแผลผ่าตัดจำเป็นต้องกรีดขึ้นไปตามร่องของปีกจมูก ซึ่งจะเกิดแผลเป็นที่เห็นชัด

ต้องมีการประเมินลักษณะปีกจมูกให้ถูกต้อง เพราะในบางครั้ง ด้วยลักษณะรูปทรงของปลายจมูกสั้นจึงอาจดูหลอกตาว่าปีกจมูกเราดูห้อย ก็เป็นได้ ซึ่งปีกจมูกถ้าเสียหายขึ้นมาจะแก้ไขได้ค่อนข้างยากมาก

ทาง Goodwill Clinic เรามีทีมแพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดปีกจมูก รวมไปถึงเคสที่เข้ามารับการผ่าตัดแก้ไขด้วย และแพทย์ที่มีความชำนาญของเราจะทำการประเมิน ลักษณะปีกจมูก ลักษณะเนื้อส่วนที่เกินออก และจะประเมินสัดส่วนให้พอเหมาะและรับกับอวัยวะในส่วนอื่นๆของใบหน้า เพื่อให้ได้สัดส่วนความงามด้วย ยิ่งถ้าหากว่าคนไข้มีแผนจะทำศัลยกรรมส่วนอื่นๆด้วยในอนาคต ยิ่งต้องประเมินเพื่อจะได้คำนวณสัดส่วนของจุดต่างๆให้สอดคล้องรับกับสัดส่วนทั้งหมด ดังนั้น ต้องเข้าร่วมปรึกษากับแพทย์ และวางแผนทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดค่ะ

Call Us Now