เมนู

แก้ไขจมูกน้องเอ็มโบ

คุณเอ็มโบสุดหล่อ

” มา Follow up ครบ 45 วัน ในการแก้ไขจมูกโดยคุณหมอนัท จะบอกว่าตื่นเต้นมากๆ ในการแก้ไขจมูกเพื่อนๆบอกว่าต้องบวมกว่าเดิม จมูกเอ็มมีฐานจมูกที่โด่งอยู่แล้ว คุณหมอลองจับดูต้องตอกฐานจมูกลงไป เพื่อให้ฐานจมูกเล็กลงไป จมูกบวมสามวัน แรกๆจะบวมนิดหน่อย จากนั้นก็เป็นปกติครับไม่มีบวมอะไรเลย “