เมนู

ไขมันกระพุ้งแก้ม สวย หล่อ ฟินเวอร์

ขอขอบคุณ คุณ Wut Kung ที่มาใช้บริการ และขอรีวิวไขมันกระพุ้งแก้ม โดยทางคุณ Wut Kung ได้รีวิวลำดับเหตุการณ์ แรกๆ จากรูปก่อนทำ และหลังทำ ดังนี้

รูปแรก ก่อนทำ

รูปที่สอง หลังทำวันที่ 1

รูปที่สาม หลังทำครบวันที่ 3

รูปที่สี่ ทำครบ 1 อาทิตย์

รูปที่ห้า หลังทำครบ 2 อาทิตย์

รูปสุดท้าย หลังทำครบ 1 เดือน

คุณลูกค้ามีความพึงพอใจมากและอยากจะมาใช้บริการอื่นๆ กับทางเราอีกครั้ง ขอบคุณมากครับ