เมนู

ประวัติคลินิก

เจตนารมณ์ของ Goodwill Clinic
คือ ต้องการให้ผู้เข้ามารับบริการ ได้รับการดูแลอย่างอบอุ่น และเป็นมิตร โดยใช้เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ที่นี่เราทุกคนพร้อมให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา

เราเป็นผู้นำด้านบริการเสริมความงามเราเคารพในอัตลักษณ์ส่วนบุคคล

ดังนั้นแค่ทำให้คุณดูดีไม่เพียงพอสำหรับเรา แต่การดูดีนั้นต้องคงเก็บรักษาจุดเด่นและเอกลักษณ์ของคุณเอาไว้อย่างกลมกลืน

4’S เป็นความรับผิดชอบหลักที่เรายึดถือ

Skill ทักษะความชำนาญ
Special ความเชียวชาญในศิลปะความงาม
Safe ความปลอดภัย
Satify ความพึ่งพอใจของคนไข้

สำหรับเรา แพทย์ และบุคลากร ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ เพราะสิ่งเหล่านี้เราทำด้วยเต็มใจและความปราถนาดี