เมนู

สาระความรู้

Tyndall Effect

คนฉีดใต้ตาต้องรู้ Tyndall Effect ม่วงๆเขียวๆหลังฉีดแบบนี้ คืออะไร?? ไหนใครที่ไม่เคยฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา …

1 2 3 10