เมนู

สาระความรู้

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ภาวะเปลือกตาตกหรือหนังตาตก หย่อนลงมากกว่าปกติ เกิดจากกล้ามเนื้อยกเปลือกตาทำงานได้ไม่เต็มที่ เกิดได้จ…

1 2 3 4 9