เมนู

นพ.ณัฐวุฒิ กลั่นเรืองแสง (คุณหมอณัฐ)

นพ.ณัฐวุฒิ กลั่นเรืองแสง 

(Dr.Nuttawut Klanruangsang)

–  2002 แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

–  November 2006   Advanced Mesotherapy Training by Society of Mesotherapy Management (SMMT)

–  May 2011    World Congress of Dermatology at Seoul ,Korea

–  October 2011  thread lifting workshop (ร้อยไหม) by Dr.Ha Ji Hoon 

–  April 2013   Anti-Aging Medicine World Congress at Monte Carlo ,Monaco

–  April 2014   Member of Association of Aesthetic Anti-Aging Surgery Thailand (A2S)

–  June 2014   Asia Pacific Medical Aesthetic Congress at Seoul,South Korea 

–  December 2014   5-Continent-Congress ,laser and aesthetic medicin  at Hong Kong 

–  March 2015   Member of the Faculty of Allergan Academy Asia Pacific ( ได้รับเลือกเป็น trainer สอนฉีดfiller&Botox ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Allergan เช่น Botox,jeuvedrem,Voluma)

–  March 2015   Anti-Aging Medicine World Congress at Monte Carlo ,Monaco

–  March 2015   40th Annual Meeting of Dermatology Society of Thailand (DST)

–  April 2015   Anatomy Masterclass & Workshop  at Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea 

–  August 2015  Cupid Forehead &Twin Butterfly Filler Workshop by Restylane 

–  June 2016   ได้รับเลือกเป็น Galderma Asia Pacific Honorable Trainer  ของบริษัท Galderma(Restylane,Dysport) เป็นTraining สอนแพทย์ฉีดfiller Botox ต่อเนื่องตั้งแต่ 2016 -จนถึงปัจจุบัน

–  August 2016  member of TACS (สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย)

– August 2016  Anatomy Masterclass and workshop at Department of Plastic, Reconstructive&Aesthetic Surgery Singapore General Hospital

–  March 2017   ASEAN Congress of Plastics Surgery and ISAPS Symposium 

–  May 2017   Anatomy Course  at London

–  August 2017 International Rhinoplasty course at Hanabi Rhinoplasty Clinic, Seoul, Korea 

–  November 2017   World Congress of Dermatologic & Aesthetic Surgery (ISDS)

–  March 2018 Rhinoplasty program by TACS 

–  August 2018   Breast Augmentation program by TACS

–  January 2019  IMCAS World Congress ,Paris ,France