เมนู

ทุกคนอยากดูดีอยากสวยอยากหล่อ แต่หากลองให้นิยาม คำว่า ‘ใบหน้าที่สวยงามคืออะไร ?’ เชื่อแน่ว่าหลายคนคงคิดคำบรรยายไม่ออก  เอ๊ะ…แล้วอย่างนี้คุณหมอจะทำให้คนไข้สวยดูดีได้อย่างไร ?

ดังนั้น Beauty concept จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่แพทย์ด้านความงามต้องเข้าใจ แพทย์ที่ไม่ว่าจะฝีมือเก่งกาจแค่ไหนก็ตาม หากไม่เข้าใจ Beauty concept แล้วผลงานก็ย่อมออกมาไม่ดี  โดยทั่วไปแล้ว ความงามจะขึ้นอยู่หลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรม สภาพธรรมชาติรอบตัว ประสบการณ์ที่แต่ละคนเคยได้รับมา รวมทั้งกระแสแฟชั่นหรือเทรนด์  แต่สำหรับในการแพทย์แล้ว ความงามถูกมองว่าเป็นเรื่องขององค์ประกอบที่ลงตัวของรูปแบบและสัดส่วนที่เหมาะสม

จากหลายการศึกษาและวิจัยพบว่า  รูปแบบและสัดส่วนที่เหมะสม ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนส่วนใหญ่หรือทำให้เกิดความรู้สึกว่าสวยงามนั้น มีค่าเท่ากับ 1.618033… เราเรียกสัดส่วนนี้ว่า Golden Ratio โดยสัดส่วนดังกล่าวไม่ได้จำกัดแค่เรื่องใบหน้าเท่านั้น หากแต่สิ่งต่างๆที่เราพบเห็น ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ แมลง หรือภาพวาดต่างๆ  สิ่งใดก็ตามที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับค่ายี้ จะทำให้ผู้คนที่พบเห็นรู้สึกได้ถึงความงดงาม

ดังนั้นก่อนที่แพทย์จะทำการรักษาหรือปรับรูปหน้า แพทย์ต้องทำการวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อประเมิณและวางแผนการรักษา การวิเคราะห์ใบหน้านี้จะช่วยให้แพทย์สามารถทำการรักษาแก้ไขใบหน้าได้ถูกต้อง และตรงจุด นอกจากเรื่อง Golden Ratio ที่แพทย์ต้องคำนึงดังได้กล่าวไปแล้วนั้น ยังมีการวิเคราะห์ใบหน้าอีกหลายอย่างที่ต้องดูควบคู่ไปเช่น

  1. รูปทรงใบหน้า (Facial Shape)
  2. รูปหน้าด้านข้าง (Lateral Profile)
  3. สัดส่วนใบหน้า (Facial Proportion)
  4. ความโค้งมนของใบหน้า (Facial Contour)
  5. มุมและองศาของใบหน้า (Angular Proportion)
  6. ความเท่ากันของหน้าทั้ง 2 ข้าง (Facial Symmetry)