เมนู

What is Beauty ? ตอน 2 การวิเคราะห์ใบหน้าอย่างง่ายๆ

นอกจาก Golden Ratio ที่เคยกล่าวไปแล้ว ยังมีการวิเคราะห์ใบหน้าแบบต่างๆ อีกหลายแบบด้วยกันที่แพทย์ใช้ในการประเมิณใบหน้าคนไข้ วันนี้เรามารู้จักหลักการวิเคราะห์ใบหน้าที่แพทย์ใช้กันบ่อยๆ และง่ายๆ สามารถลองเอาไปวิเคราะห์ตัวเองได้กันนะครับ

 1. Facial Shape (รูปทรงใบหน้า)

การวิเคราะห์รูปหน้าเป็นศาสตร์ดั้งเดิมที่มีมานานแล้ว และยังคงใช้ได้ตลอดมา  โดยแบ่งใบหน้าเป้นรูปแบบคร่าวๆ เช่น  หน้ารูปเหลี่ยม หน้ารูปสามเหลี่ยม หน้ารูปกลม หน้ารูปหัวใจ หน้าแหลมรูปลิ่ม หน้ารูปไข่  เป็นต้น ซึ่งใบหน้าที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุด ไม่ว่าจะผ่านกาลเวลามากี่ร้อยปี…ก็คือ ใบหน้ารูปไข่ นั่นเอง แต่เดี๋ยวก่อนนะครับใบหน้ารูปไข่ ไม่ใช่ใบหน้ารูปรีเหมือนที่หลายคนเข้าใจนะครับ นึกถึงไข่ไก่จะมีด้านนึงใหญ่กลมมน กับด้านปลายเล็กๆ ใบหน้ารูปไข่ก็คือ ใบหน้ารูปไข่ไก่ที่กลับหัวเอาด้านปลายเล็กๆลงหรือที่สมัยนี้นิยมเรียกหน้า V Shape นั่นเอง หลายๆคนเข้าใจหน้า V Shape ผิดๆ คิดว่าต้องหน้าแหลมๆ ทำให้หลายคนไปเติมคางหรือฉีดกราม จนหน้าแห้งตอบคางแหลม กลายเป็นหน้ารูปสามเหลี่ยม หรือหน้ารูปลิ่ม หมดสวยไปหมด

2. Facial Proportion (สัดส่วนใบหน้า)

โดยเราจะแบ่งใบหน้าเป็นส่วนๆ แนวตั้งเราจะแบ่งเป็น 5 ส่วนเท่าๆกัน และจะแบ่งตามแนวนอนได้เป็น 3 ส่วนเท่าๆ กัน  ส่วนใหญ่แล้วแพทย์ด้านความงามจะใช้การแบ่งตามแนวนอนเป็นหลัก ส่วนแรก เริ่มจากไรผมถึงหัวคิ้ว  ส่วนที่สอง เริ่มจากหัวคิ้วถึงฐานจมูก และส่วนสุดท้าย จากฐานจมูกถึงปลายคาง เมื่อวัดเปรียบเทียบกันแล้วจริงๆ ส่วนที่ 2 ต้องยาวที่สุด เพียงแต่ตัวเลขทั้ง 3 ส่วนไม่ต่างกันมากเราจึงอนุโลม ให้เป็น 1:1:1 เท่ากัน ส่วนที่มีปํญหามากที่สุดของคนไทยคือ ส่วนล่างสุด ซึ่งมักจะสั้นไป จึงส่งผลอย่างมากต่อความสวยงาม อย่างไรก็ตามหากเสริมเติมคางให้ยาวมากไปจนเกินไปมากกว่าความยาวอีก 2 ส่วน ก็จะทำให้สัดส่วนของใบหน้า (Facial Proportion) เสียไป คางที่ยาวออกมาก็จะดูแปลกๆ ไม่เข้ากับหน้า เรียกได้ว่า…สวยแบบแปลกๆ

3. Facial Symmetry (ความเท่ากันของหน้าทั้ง 2 ข้าง)

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการมีใบหน้าเท่ากัน 2 ข้าง นั้นจะเป็นใบหน้าที่สวย จริงๆ แล้วจะว่าถูกต้อง 100% เลยก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับ  ประเด็นแรกคือ จากงานวิจัยหลายๆการวิจัยพบว่า ใบหน้าที่ทั้ง2ด้านใกล้เคียงจะดูสวยกว่าใบหน้าที่ไม่เท่ากัน เรียกได้ว่ายิ่งใบหน้า 2 ข้างไม่เท่ากันมากเท่าไหร่ยิ่งไม่สวย แต่พอใช้คอมพิวเตอรืทำให้ใบหน้า2ข้างเท่ากัน100% กลับพบว่าไม่สวย หรือสวยสู้ใบหน้าที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยไม่ได้เลย…แปลกดีนะครับ  ประเด็นที่ 2 คือ ไม่มีใครที่จะหน้าทั้ง 2 ด้านเท่ากันเป๊ะ 100% อันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรานะครับ ดังนั้นสิ่งที่แพทย์ต้องทำคือ พยายามให้ใบหน้าทั้ง 2 ด้าน แตกต่างกันให้น้อยที่สุดนั่นเองครับ